ማውጫ

xx

 ቅድመ ገጽ
 መልእክት
 ተግባራት
 ጥቅሶች
 ድረገጾች
ቃል
           
                                                         
     banner
       መልቲሜዲያ
         ኦውዲዮ
          ቪዲዮd
 
         ድረ መጻሕፍት
መ/ቅዱስ ግዕዝና አማርኛ 1
መ/ቅዱስ ግዕዝና አማርኛ 2

አማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ
ዖሪት በግዕዝ
መጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት
ኪ/ወልድ መ. ቃላት
ፍትሐ ነገሥት (ዊኪፔድያ)
ፍትሐ ነገሥት (Eng)
ክብረ ነገሥት(እንግሊዘኛ)
ፍትሐ ነገሥት
ሃይማኖተ አበው
ቃል አዋዲ
    fatwi
skypal

      ግጻዌ     
መስከረም ጥቅምት ኅዳር ታኅሣሥ
ጥር የካቲት መጋቢት ሚያዝያ
ግንቦት ሰኔ ሐምሌ ነሐሴ

ጳጉሜን  በተውሳክለሚወጡናለሚር
 

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን

b@t [lÖT ÂT

xML÷t XGz!xB/@R Yf[MƬLÂÝÝ

¥t&. 21Ý13

ytqdsC SF‰ ÂT

lXGz!xB/@R YsgDƬLÂÝÝ

mZ. 28Ý2

/mr ñ~ ÂT

k_ÍT ¬DÂlCÂÝÝ

zF. 6Ý1

ys¥Y dJ ÂT

yXGz!xB/@R b@T ÂTÂÝÝ

zF. 28Ý10(20

b@tL/@M ÂT

bLdt$ ynb„ Ygß#ƬLÂÝÝ

l#”. 2Ý15(17

x!y„úl@M ÂT

¥:kl MDR ÂTÂÝÝ

¥t&. 12Ý42

q‰N× ÂT

bmNgÄ* mk‰ xlÆTÂÝÝ

¥t&. 16Ý 24(27

¥~in ×RÄñS ÂT

yxM§K LJnTN ¬sÈlCÂÝÝ

×/. 3Ý5

dBr s! ÂT

XGz!xB/@R Ygl_ƬLÂÝÝ

z[. 3Ý1(6

ÂZÊT ÂT

Xmb@¬CN X QÇúN Yñ„ƬLÂÝÝ

l#”. 1Ý26(28

yxRäN›@M t‰‰ ÂT

brkt XGz!xB/@R Yg"ƬLÂÝÝ

mZ. 132Ý3

yäRà t‰‰ ÂT

mSê:t wNg@L YsêƬLÂÝÝ

zF. 22Ý2

dBr ¬ïR ÂT

Bl#YN k/Ä!S xS¥M¬ Y²lCÂÝÝ

¥t&. 17Ý18

dBr zYT ÂT

yg@¬ ¥d¶Ã ÂTÂÝÝ

l#”. 21Ý37

y|LÈn@ bR ÂT

ðdLN xzUJ¬lCÂÝÝ

y/ê. 8Ý27(28

dBr {×N ÂT

yKB„ mglÅ ÂTÂÝÝ

mZ. 49Ý2

yÂb#t& RST ÂT

kxÆèC ywrSÂT ÂTÂÝÝ

1¾ ng. 29Ý3

yslÖäN b@tmQdS ÂT

yXGz!xB/@R LB XÂ ;YñC h#l@M wd XRú* ÂcWÂÝÝ

1¾ ng. 9Ý3

;lT ÂT

ys!åL díC xYC§*TMÂÝÝ

¥t&. 16Ý8

yqdmC mNgD ÂT

TKKl¾ ¦Y¥ñT ÂTÂÝÝ

x@R. 6Ý16

xNÄ!T ÂT

xND XGz!xB/@R YmlKƬLÂÝÝ

x@Ø. 4Ý4(5

yxµL BLèC ÂT

xND ‰S g@¬ x§TÂÝÝ

x@Ø. 1Ý22(23

ytmr-# sãC xNDnT ÂT

xND §Y tsBSbW Y[L†Æ¬LÂÝÝ

y/ê. 2Ý14

yQÇúN b¨T ÂT

y[lÖT êšcW ÂTÂÝÝ

l#”. 2Ý37(38

yzk@ãS ²F ÂT

ZQ Ãl# kF Yl#ƬLÂÝÝ

l#”. 19Ý4

ysW Lb#Â ÂT

yXGz!xB/@R mNfS ¼[U¼ ÃDRƬLÂÝÝ

1¾ öé. 3Ý17

yQÇúN m¬sb!Ã ÂT

bQÇúN SM Tsy¥lC ¼T-‰lC¼ÝÝ

x!ú. 56Ý4

s¥ÃêE ÂT

XNd s¥ÃêEa b@t mQdS ¬ïT xlÆTÂÝÝ

‰:.11Ý19


 
       ቅዱስ ሲኖዶስ
ቅዱ ሲኖዶስ1
ቅዱስ ሲኖዶስ2
         ማስታወቂያ          
ሙኒክ ቅ/ገብርኤልd
         ድረ መጻሕፍት
መ/ቅዱስ ግዕዝና አማርኛ 1
መ/ቅዱስ ግዕዝና አማርኛ 2

አማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ
ዖሪት በግዕዝ
መጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት
ኪ/ወልድ መ. ቃላት
         ጠቃሚ
ዊኪፔድያ በአማርኛ
ጉግል በአማርኛ
ፍትሐ ነገሥት (ዊኪፔድያ)
ፍትሐ ነገሥት (Eng)
ክብረ ነገሥት(እንግሊዘኛ)
ፍትሐ ነገሥት
ሃይማኖተ አበው
ቃል አዋዲ
ይህንን ያወቃሉ?

መዝሙር ለመስማት
ስብክት እና ትምህርት

የኢትዮጵያ አየር ሁኔታ
online በአማርኛ ለመጻፍ
online በአማርኛ ለመጻፍ
online በአማርኛ ለመጻፍ

Links
 
 
Unable to read the text?        download  N    V  and copy to the Directory c:/windows/font/
        Unable to read the text? download  N     V  and copy to the Directory c:/windows/font/
 

     
                                                                                                                               
  ቅድመ ገጽ  cr መልእክት  cr ተግባራት cr ጥቅሶች  cr ቃል cr ድረገጾች

           
                                          ይህ ድረ-ገጽ የዓመቱ ግጻዌ የበዓላትና የአጽዋማት ቀን መቁጠሪያ የተለያዩ የቤተ ክርስቲያናችንን ጠቃሚ  ኢንፎርሜሽኖችን ይዟል
                                                                               Ethiopian orthodox tewahedo church . Calendar ,Gitsawe,and other   information